Transformer Map กรณีศึกษา Forth บุญเติม สู่ เต่าบิน

Transformer Map กรณีศึกษาการทรานส์ฟอร์มธุรกิจ จาก ธุรกิจผลิตตู้สาขาโทรศัพท์ ‘Forth’ และ ตู้เติมเงิน ‘บุญเติม’ สู่ ธุรกิจคาเฟ่อัตโนมัติ ‘เต่าบิน’โดย Digital Transformation Academy

ปรากฏการณ์ ‘ตู้เต่าบิน’ ติดปีก! เดือนพ.ค. ยอดขายทะลุ 100 ล้านบาท ฟาดกำไรวันละ 1 ล้านบาท ‘ฟอร์ทเวนดิ้ง’ เตรียมเข้าตลาดฯ ปี 66

‘ตู้เต่าบิน’ ติดปีก! เดือนพ.ค. ยอดขายทะลุ 100 ล้าน ฟาดกำไรวันละ 1 ล้าน ‘ฟอร์ทเวนดิ้ง’ เตรียมเข้าตลาดฯ ปี 66 —ที่มา BrandBuffet

หนึ่งในธุรกิจของ Forth หรือ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท จีเนียส คอมมูนิเคชั่น ชีสเต็ม จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 เพื่อดำเนินธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายตู้สาขาโทรศัพท์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า FORTH และให้บริการผลิต และประกอบแผงวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่อมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2548

เปิดโครงสร้าง ‘ฟอร์ท คอร์ป’ เจ้าของบุญเติม-เต่าบิน ที่มา workpointTODAY

พ.ศ. 2551

ก่อตั้ง บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด หรือ FSMART เพื่อดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการเติมเงินมือถือและชำระเงินออนไลน์ผ่านตู้อัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “บุญเติม”

2558

ก่อตั้ง บริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ เครื่องจำหน่ายสินค้าและเครื่องดื่มอัตโนมัติ (Vending Machine)

2562

แยกโรงงานผลิตของบริษัท ออกมาเป็นบริษัทจำกัด ในชื่อ บริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจบริการรับจ้างประกอบและรับเหมาผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร

3 กลุ่มธุรกิจของ Forth บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โครงสร้างรายได้แบ่งตามกลุ่มธุรกิจของ Forth บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การทรานส์ฟอร์มธุรกิจ จาก ธุรกิจผลิตตู้สาขาโทรศัพท์ ‘Forth’ และ ตู้เติมเงิน ‘บุญเติม’ สู่ ธุรกิจคาเฟ่อัตโนมัติ ‘เต่าบิน’ เป็นการดำเนินกลยุทธ์ ทั้ง 4 ช่องของ Transformer Map ดังนี้

ช่องที่ 1 และ 3 : Current [Core Business] + Current [Market] + New [Core Business]

ทรานส์ฟอร์มจากธุรกิจหลักที่มีในปัจจุบัน + ในตลาดปัจจุบันของคุณ + ทรานส์ฟอร์มด้วยการสร้างธุรกิจหลักใหม่

 • เริ่มต้นด้วยการดำเนินธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายตู้สาขาโทรศัพท์ รวมถึงการให้บริการอุปกรณ์ชุมสาย และโครงข่ายโทรคมนาคม ภายใต้เครื่องหมายการค้า FORTH
 • ต่อมาขยายบริการที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ โซลูชั่นด้านโทรคมนาคมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มิเตอร์ดิจิทัลและระบบมิเตอร์อัจฉริยะ ธุรกิจวางระบบโครงข่าย Smart Metro Grid กำไล EM (Electronic Monitoring Deviceธุรกิจโรงเก็บอากาศยานและซ่อมบำรุงอากาศยาน ระบบไฟสัญญาณจราจรอัจฉริยะ ตลอดจนบริการจัดซื้อ จัดจ้างในโครงการของภาครัฐและเอกชน ฯลฯ ภายใต้ ‘กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่นส์’

ช่องที่ 2 : Current [Core Business] + New [Market]

ทรานส์ฟอร์มจากธุรกิจหลักที่มีในปัจจุบัน + เข้าสู่ตลาดใหม่

กลุ่มธุรกิจ EMS Business ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้าและบริษัทในเครือ FORTH

FORTH ได้ทรานส์ฟอร์มจากธุรกิจหลักเดิม แล้วเข้าสู่ตลาดใหม่ ภายใต้กลุ่มธุรกิจ EMS Business ด้วยการให้บริการต่าง ๆ ดังนี้

 • บริการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • บริการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • บริการออกแบบ พัฒนา และผลิตสินค้านวัตกรรมในแบรนด์ของลูกค้าและบริษัทในเครือฟอร์ท

ช่องที่ 4 : New [Core Business] + New [Market]

ทรานส์ฟอร์มด้วยการสร้างธุรกิจหลักใหม่ + เข้าสู่ตลาดใหม่

FORTH ทรานส์ฟอร์มด้วยการสร้างธุรกิจหลักใหม่ แล้วเข้าสู่ตลาดใหม่ ภายใต้กลุ่มธุรกิจ สมาร์ท เซอร์วิส โดย บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ FSMART ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการให้บริการต่าง ๆ ดังนี้

 • บริการเติมเงิน รับชำระเงิน ธุรกรรมการเงินครบวงจร
 • บริการตู้จำหน่ายสินค้าและเครื่องดื่มอัตโนมัติ
 • บุญเติมเคาน์เตอร์เซอร์วิส, ตู้น้ำมันบุญเติม, ตู้กดน้ำดื่มสะอาดบุญเติม
 • ระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

FSMART มีรายได้หลักมาจากค่าธรรมเนียมการให้บริการตู้ ‘บุญเติม’ ที่มีอยู่มากกว่า 130,000 ตู้ ทั่วประเทศไทย

ตู้ ‘บุญเติม’ ที่มีอยู่มากกว่า 130,000 ตู้ ทั่วประเทศไทย

ส่วน ตู้ ‘เต่าบิน’ คาเฟอัตโนมัติ FSMART ตั้งเป้าว่า บริษัทจะมีการพัฒนาสูตรเครื่องดื่มใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องและภายใน 3 ปีต่อจากนี้ จะขยายจุดติดตั้งตู้เต่าบิน ให้เป็น 20,000 จุดบริการ ผ่านโมเดลธุรกิจที่คล้ายกับ ‘บุญเติม’ คือ มอบตู้ไปยังเจ้าของพื้นที่/ตัวแทนจำหน่าย แล้วคิดค่าเช่าหรือแชร์ส่วนแบ่งรายได้

ตู้ ‘เต่าบิน’ คาเฟอัตโนมัติ

เปิดสถิติยอดขายตู้เต่าบิน 1 วัน ขายได้กว่า 60 แก้ว/วัน/ตู้ — รายได้กว่า 1.6 ล้านบาทต่อวัน

เมื่อเดือนมีนาคม 2565มีจำนวนตู้เต่าบิน 818 ตู้ สามารถสร้างยอดขาย และรายได้ดังนี้

 • มีลูกค้าโดยเฉลี่ย 50,000 คนต่อวัน
 • มียอดขายกว่า 60 แก้วต่อวันต่อตู้ จากเดิมตั้งเป้า 50 แก้วต่อวันต่อตู้
 • มีบางตู้ขายได้ 240–250 แก้วต่อวัน
 • ราคาขายโดยเฉลี่ย 34 บาทต่อแก้ว
 • รายได้รวมกว่า 1.6 ล้านบาทต่อวัน
 • อัตรามาร์จิ้นกว่า 60%
 • เป้าหมายปี 2565 วางแผนขยายจำนวนตู้เพิ่มอีก 5,000 ตู้
 • ภายในปี 2567 จะขยายตู้เต่าบินเป็น 20,000 ตู้
Transformer Map กรณีศึกษาการทรานส์ฟอร์มธุรกิจ จาก ธุรกิจผลิตตู้สาขาโทรศัพท์ ‘Forth’ และ ตู้เติมเงิน ‘บุญเติม’ สู่ ธุรกิจคาเฟ่อัตโนมัติ ‘เต่าบิน’โดย Digital Transformation Academy

FORTH Innovation Center หนึ่งในหัวใจความสำเร็จของ ฟอร์ท

ความสำเร็จของ คาเฟ่อัตโนมัติ ‘เต่าบิน’ ภายใต้อนุสิทธิบัตรคุ้มครองกว่า 30 ฉบับ รวมถึงนวัตกรรมใหม่ อาทิ ตู้ถอนเงินอัตโนมัติ Mini ATM ตู้ยืนยันตัวตนอัตโนมัติ Boonterm KYC อุปกรณ์ติดตามบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Monitroing Device สถานประจุไฟฟ้ารถยนต์พลังงานไฟฟ้า Electric Vehicle Charging Station

เกิดจากการที่ บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักว่าการที่จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน จะต้องเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความหลากหลายและทันสมัยอยู่เสมอ โดยได้ดำเนินการ ดังนี้

 • ส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัย เพื่อขยายธุรกิจในการสร้างสินค้าและบริการที่หลากหลาย
 • เติมเต็มขีดความสามารถในการค้นคว้า การสร้างนวัตกรรม การออกแบบ การพัฒนา การเสาะหา การผลิต การขาย การตลาด และช่องทางการจัดจำหน่าย
 • มีการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจตามกระแสพลวัตรของการการตลาด และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กร
 • พัฒนาขีดความสามารถในการเข้าถึงความพึงพอใจของลูกค้าและบริการหลังการขายอยู่เสมอ
 • จัดตั้งหน่วยงานที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญกว่า 100 คน ตลอดจนบริษัทมีนโยบายลงทุนในเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : FORTH Annual Report & Form 56–1, www.forth.co.th , ลงทุนแมน BrandBuffet-1 BrandBuffet-2 workpointTODAY

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Transformer Map เครื่องมือออกแบบกลยุทธ์ทรานส์ฟอร์มธุรกิจ เพื่อโต้กลับ Disrupter ได้ ที่นี่

กรณีศึกษา : การทรานส์ฟอร์มธุรกิจ จาก ‘ธุรกิจตู้เติมเงิน’ สู่จักรวาล ‘SABUYVERSE’

Transformer Map กรณีศึกษาการทรานส์ฟอร์มธุรกิจ จาก ‘ธุรกิจตู้เติมเงิน’ สู่จักรวาล ‘SABUYVERSE’ โดย Digital Transformation Academy

กรณีศึกษา : การทรานส์ฟอร์มธุรกิจของธนาคารกสิกรไทย

Transformer Map | Case Study : KBank | by Digital Transformation Academy

กรณีศึกษา : การทรานส์ฟอร์มธุรกิจ จาก “ธนาคารไทยพาณิชย์” เป็น “SCBx”

Transformer Map | Case Study : SCB | by Digital Transformation Academy

กรณีศึกษา :การทรานส์ฟอร์มธุรกิจ ของ ไทยรัฐ จาก ‘หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ’ เป็น ‘THAIRATH LOGISTICS’

Transformer Map | Case Study : Thairath | by Digital Transformation Academy

--

--

--

advisor author lecturer speaker www.thanapongphan.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Recommended from Medium

Down the Rabbit Hole, 26th November 2021

Introducing WIZPRESSO’s semantic search upgrade

Wizpresso product updates

For this exercise, I chose a commonly shot scene: a sunset.

An Investing Newbie’s Tryst with Data Science

ESG and its impact on your data strategy

What Is Event-Driven Machine Learning?

Visualization Using Package Seaborn Python

What is Data Mining?

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Thanapongphan Thanyarattakul

Thanapongphan Thanyarattakul

advisor author lecturer speaker www.thanapongphan.com

More from Medium

On Interaction via Natural Understanding [Interactive Series]

Discover Experiential AI: A Fireside Chat with Northeastern President Joseph E. Aoun and David Roux

Trusting Positional Embeddings in Vision/Layout Transformers

Experiment #5: Generating copious questions for the Convex Pod

Blue Sky Thinking for the Convex Questions Blitz