เทียบ 2 กลยุทธ์ทรานส์ฟอร์มธุรกิจของ SABUY เจ้าของอาณาจักร ‘SABUYVERSE’ และ FORTH เจ้าของ ‘เต่าบิน’ โดย Digital Transformation Academy

ถอดรหัสบทเรียนการทรานส์ฟอร์มธุรกิจจริงด้วย ‘Transformer Map’ จากกรณีศึกษา

FORTH : การทรานส์ฟอร์มธุรกิจ จาก ธุรกิจผลิตตู้สาขาโทรศัพท์ ‘FORTH’ และ ตู้เติมเงิน ‘บุญเติม’ สู่ ธุรกิจคาเฟ่อัตโนมัติ ‘เต่าบิน’

--

--

กรณีศึกษาการทรานส์ฟอร์มธุรกิจ จาก ‘ธุรกิจตู้เติมเงิน’ สู่จักรวาล ‘SABUYVERSE’ — ในปี 2564 ที่ผ่านมา SABUY ประสบความสำเร็จในการสร้าง ecosystem ให้มีความหลากหลายทางธุรกิจ ทำให้ฐานลูกค้าทั้งของ SABUY และพันธมิตรเติบโตกว่า 50 ล้านรายในช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยปัจจุบัน SABUY มีธุรกรรมกว่า 30 ล้านรายการต่อเดือน มากกว่า 1 แสนจุดให้บริการ (Touch Point) บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 และ ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 ได้รับการอนุมัติจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเปลี่ยนแปลงตลาดรองสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์จากตลาด mai กลุ่มอุตสาหกรรมบริการเป็น SET ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจพาณิชย์…

Transformer Map กรณีศึกษา Sabuy Technology
Transformer Map กรณีศึกษา Sabuy Technology

เครื่องมือออกแบบกลยุทธ์ทรานส์ฟอร์มธุรกิจ เพื่อโต้กลับ Disrupter (พร้อมกรณีศึกษา) — หากคุณคือเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารระดับสูง … บทความนี้จะช่วยให้คุณเตรียมความพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเพื่อโต้กลับ Disrupter ด้วยเครื่องมือออกแบบกลยุทธ์ทรานส์ฟอร์มธุรกิจ ที่เรียกว่า Transformer Map เมื่อองค์กรที่อยู่มาก่อน หรือ ‘Incumbent’ กำลังถูกดิสรัปต์จาก ‘Disruptor’ ซึ่งเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ หรือ ‘Newcomer’ ที่ไม่ใช่คู่แข่งที่มาจากในอุตสาหกรรมเดียวกันตามคำนิยามการแข่งขันแบบดั้งเดิม ทั้งที่เป็น Startup, บริษัทเทคโนโลยี (Tech Company) และจากบริษัทที่อยู่ต่างอุตสาหกรรมแต่ได้ก้าวข้ามอุตสาหกรรมเดิมเข้ามาแข่งขันกับเราได้ด้วยการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี (Cross-industry competitors)…

Transformer Map เครื่องมือออกแบบกลยุทธ์ทรานส์ฟอร์มธุรกิจ (พร้อมกรณีศึกษา)
Transformer Map เครื่องมือออกแบบกลยุทธ์ทรานส์ฟอร์มธุรกิจ (พร้อมกรณีศึกษา)